El och Automation

Vi hanterar allt från projektering och ny produktion till effektivisering och uppdateringar av befintliga system, allt för att du som kund skall få en så kostnadseffektiv och funktionell lösning som möjligt. Vår breda erfarenhet inom fordons- och tillverkningsindustrin gör att vi kan leverera optimerade och anpassade lösningar i såväl små som stora projekt.

Finns behovet av ett helhetslösning så kan Kivo erbjuda en totallösning med mekanik/ hydraulik/el/automation/teknisk dokumentation samt installation och drifttagning.

Vi erbjuder:

  • Förstudier/analyser
  • Installation
  • Eldesign
  • Schema, instruktioner och dokumentation
  • PLCprogramering

Vi är speciellt kunniga på Omron och Siemens PLC-system och olika system programmerade i CoDeSys.