Teknisk Dokumentation

Vid framtagning av nya eller modifierade produkter kan tid och resurser sparas genom dokumentation. Görs detta i ett tidigt skede genom en förstudie eller analys så läggs grunden till ett lyckat projekt. Även enkla produkter behöver allt från monterings -/installationsmanualer till riskanalyser och försäljningsunderlag.

Kivo har bred erfarenhet av dokumentationsprocessen och kan hjälpa till hela vägen i både stora och små projekt.

Vi kan bland annat hjälpa till med följande tjänster:

 • Mjukvarudokumentation
 • Analyser/förstudier
 • Användarmanualer
 • Monterings-/installationsmanualer
 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar
 • Service- och underhållsmanualer
 • Reservdelskataloger
 • Arbetsinstruktioner
 • Riskanalyser
 • CE-dokumentation
 • Utbildningsmaterial
 • Visualisering/illustrationer
 • Animeringar
 • Fotografering
 • Bildredigering
 • Broschyrer
 • Grafska gränssnitt till HMI:n
 • Logotyper
 • Video presentationer/instruktioner