Testning och testledning

Vi kan erbjuda ett komplett paket när det gäller test och verifiering. Det kan innefatta alltifrån validering av mjukvara till mekaniska prov då vi erbjuder både testare och testledare som ansvarar för att jobbet blir gjort . Vi anser att en bra testledare bör kunna se utanför boxen och ha en bredd från att leda till att ha en praktiskt förståelse för att lättare kunna lösa eventuella problem.

Vi är certifierade enligt ISTQB, International Software Testing Qualifications Board. Detta är standarden inom testning och garanterar att du verkligen får din produkttestad enligt kravspecifikationer. Genom att anlita Kivo säkerställer du kvaliteten i ditt projekt, samtidigt som du får ett värdefullt bollplank att dryfta dina kvalitetsfrågor med.