Mekanikkonstruktion

Vi har kunskap och erfarenhet att bistå genom hela produktutvecklingsprocessen. Från projektledning, designstudier, mekanisk visualisering, konstruktion, hållfasthet- och flödesberäkningar till prototyptillverkning, produktionsanpassning, CE-märkning, samt framtagning av instruktionsböcker och säljmaterial.

För att tillgodose våra kunders behov ser vi till att ha en bred kunskapsbas gällande programvaror, tillverkningsmetoder och föreskrifter och är alltid öppna för att lära oss något nytt.