Elektronikkonstruktion

Vi har kunskap och erfarenhet att bistå genom hela utvecklingsprocessen. Från förstudie och design till programmering, schema och layout. Projektledning, integration, test, verifiering, dokumentation, CE-märkning, mekanik och kontakt med underleverantörer är annan kompetens vi gärna kompletterar med.

Beroende på volymer och andra förutsättningar är en kostnadseffektiv elektroniklösning alltid en intressant utmaning. Nykonstruktion, förbättring av befintliga produkter, anpassningar för end-of-life eller enkla prototyper baserade på redan existerande lösningar. Oavsett har vi en bredd och ett tänk som gör att vi gärna tar oss an denna utmaning!

Programvaror: Zuken E3 Cadett ELSA FastEL