2014-07-11

Idag har vi levererat och installerat ett nytt styrsystem för limstationen på Masonite Beams i Rundvik.