2015-05-04

Välkommen Daniel som hjälper oss med diverse runt ekonomi och administration. Daniel förstärker även vår kompetens inom affärssystem och projektledning.