2015-01-12

Kivo växer och har i januari anställt Johan Larsson. Johan kompletterar och förstärker vår kompetens främst inom mekanikkonstruktion, design, illustrationer, bilder och grafik.