2016-10-10

Idag blev Ida-Maria Kivoanställd på riktigt. Ida har under en längre tid varit underkonsult hos oss.