2015-11-02

I Husum pågår just nu en stor omställning av Mätse Boards produktionsanläggning för papperstillverkning. De investerar 1,6 miljarder för en omställning från papper till kartong.
Magnus kommer att hjälpa till med kvalitetskontroll av installationer och går in via ett samarbetande konsultbolag.