Örnsköldsvik

På vårt kontor i Örnsköldsvik fnns stor kompetens och närhet till tillverkande industri. Dessutom finns inga problem med parkeringsplatser.

Vi har även inom våra lokaler tre andra ingenjörsföretag med kompetenser inom bland annat mekanikkonstruktion, hydraulik, förbränningsteknik, produktionsanpassning och produktutveckling.